Tidigare projekt

Här kan du se vad Sävedalens Trädgårdsanläggningar har gjort tidigare.

Kullerstensrabatt, kant av marksten och stödmurar av metastone

 


 

Kullerstensrabatter, växter och stödmur av keystonemur

 

 

 


 

Gatsten, kullersten

 


 

Marktegel och skiffer, skifferplattor

 

 

 


 

Marksten, kullersten

 


 

Markstens- och kullerstensarbeten

 

 

 


 

Kullersten och växter

 


 

Skiffer i betong, teakdäck och springbrunn

 


 

Skifferarbete med inslag av småkullerstenar. Trappa av skiffer och kalkstensmur

 


 

 

 

Marksten, kant av natursten. Storgatstenar och kullerstenar ut med huskant.

Startsida     Tidigare projekt     Kontakt      Karta